top of page

Gästbryggan

Serviceavgifter dygn för gästande båtar:

Båt < 3,49 meter bred – 150 kronor/dygn.

Båt 3,5–3,99  meter bred – 200 kronor/dygn.

Båt > 4,0 meter bred – 250 kronor/dygn.

Önskas el tillkommer en kostnad om 75 kronor/dygn.

För dig som ligger vid boj:

De två röda bojarna i viken tillhör Håskö. Angöring till bojar – 75 kronor/dygn.

Betalning sker i kiosken eller via swish på nummer: 1230 7938 93. Ange RÖD BOJ och båtens namn.

Serviceavgift för dig som tillfälligt besöker bryggan:

75 kronor/tillfälle.

Serviceavgiften berättigar till användning av bryggan, bord och tält på bryggan och grillplats liksom möjlighet att lämna hushållssopor. Dasset hittar du 75 meter sydväst om bryggan avsett för bryggäster.

För dig som tältar:

För dig som tältar i anslutning till hamnen eller stugorna kostar en tältplats 200 kronor/tält och dygn. 

Dricksvatten:

1 krona/litern. Betalning sker i kiosken.

bottom of page